Tjenester

Vi leverer programvaren IKOS og konsulenttjenester i form av lederutviklingsprogram og fagdager til kommuner. IKOS kan benyttes i hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Kommunen velger om IKOS skal benyttes i en avdeling, en virksomhet eller i hele helse- og omsorgstjenesten. Flere ønsker å starte med IKOS i noen avdelinger for så å utvide bruken etter hvert. IKOS kan også leveres til private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Screenshot_4

IKOS programvare

IKOS er verktøyet for kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmotivasjon og ressursstyring. Verktøyet er utviklet sammen med kommuner og benyttes som støtte til elektronisk pasientjournal. IKOS elektronisk tavle sikrer gode bruker-/pasientforløp med individuelt tilpassede, faglig gode, lovpålagte og effektive tjenester. Dagsaktuelle resultatgrafer og rapporter gir grunnlag for analyse, ledelse og kvalitetsforbedring i tjenesten. Les mer


Screenshot_5

Lederutvikling for kommunene
Lederutviklingsprogram tilbys for at man skal kunne ta ut potensialet i IKOS. Programmet skreddersys ut fra behovene i kommunen og gjennomføres med en rekke samlinger for ledere og ansatte. Les mer


Screenshot_6

Fagdag for ledere, tillitsvalgte og ansatte

Fagdag er et tilbud til de som vil vite mer om IKOS. Deltakere kan være ledere på flere nivå, tillitsvalgte, ansatte, kvalitetsrådgivere og teknisk systemansvarlige. Programmet skreddersys etter lokale ønsker. Vi tar utgangspunkt i nasjonale krav og vanlige kommunale utfordringer og viser hvordan IKOS svarer på dette. Det settes av god tid til spørsmål og dialog: Er dette nyttig for oss? Les mer