• elektronisk oppgavestøtte i sanntid

    Kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse

  • elektronisk oppgavestøtte i sanntid

    Gode pasientforløp - Pasientsikkerhet - Forbedring av tjenestene

  • elektronisk oppgavestøtte i sanntid

    Hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus/psykisk helsetjeneste

Forside

Gjør kommunene gode

 IKOS er utviklet sammen med kommuner for å gjøre kommunene gode. Ansatte gis ansvar og oppgaver i IKOS ut fra kompetanse og kapasitet, og melder at IKOS er nyttig og meningsfullt for dem. IKOS sikrer individuelt tilpassede, effektive og gode pasientforløp, og måler resultater. Ledere får unik oversikt og innsikt i brukeroppfølgingen og hva som kan forbedres. IKOS er en helhetlig og gjennomtenkt løsning som bidrar til kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet.