Sensio AS leverer IKOS

Sensio AS overtar som eier av IKOS og Konsens AS fra den 19. desember 2018. Sensio er et norsk firma som ble etablert i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. I tett samarbeid med kommuner er teknologien videreutviklet til nyttige løsninger innen velferdsteknologi. Sensio er i dag ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper mer enn 160 store og små kommuner med kvalitet og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig med å levere komfort og trygghet i flere tusen smarthjem. Bedriften har 50 ansatte med hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Stavanger og Larvik. Safemate AS og Careto AS er heleide datterselskaper. Les gjerne mer på www.sensio.no   

Sensio har kjernekompetanse på velferdsteknologi, IoT plattform, integrasjoner og softwareutvikling. Ved overtakelse av IKOS har bedriften også kompetanse på prosesstøtte for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Det gir et unikt grunnlag for vekst og utvikling av IKOS og annen velferdsteknologi. Sensio vil tilby IKOS til kommuner, og videreutvikle løsningen i tett samarbeid med og for kommunene. Vi tilbyr lederutviklingsprogram for at kommunene skal kunne ta ut potensialet i IKOS for kvalitet, god ledelse og effektiv drift. Sensio er kompetansebedriften for velferdsteknologi.

Innovasjon

Utviklingen av IKOS er et eksempel på innovasjon i offentlig sektor. IKOS ble laget gjennom et langt forløp med behovskartlegging, forskning, utvikling og testing av løsninger. Oppstarten var Stokkeprosjektet i 2002-05. Stokke kommune og Høyskolen i Vestfold gikk da sammen for å finne hvordan man kan levere kvalitet på tjenestene innenfor begrensede ressursrammer. Flere løsninger ble funnet, og nye utfordringer beskrevet. Etter Stokkeprosjektet ble Norsk Sykepleierforbund, flere kommuner og andre med i oppfølgende prosjekter, som Kompass- og BOB-prosjektet. Rapporter fra prosjektene bak IKOS kan lastes ned fra våre Publikasjoner

Etterspørselen fra kommuner økte, og Konsens AS ble stiftet for å svare på dette. Innovasjon Norge tildelte i 2011-12 etablererstipend til Konsens for arbeidet med IKOS. Konsens ledet interkommunale prosjekter og læringsnettverk for å løse flere utfordringer i tjenesten. Med støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn ble IKOS i 2016-17 videreutviklet til dagens verktøy.