Lederutvikling

Vi tilbyr skreddersydd lederutviklingsprogram for at man kan ta ut potensialet i IKOS. Det gjennomføres med en rekke samlinger.

Ledere, tillitsvalgte og utvalgte ansatte kan delta. Et lederutviklingsprogram starter ofte med IKOS-tenkningen, den optimaliserte og standardiserte måten å arbeide på. Deltakerne reflekterer over egen praksis og finner frem til hvordan de kan fordele ansvar og arbeide systematisk for kvalitet og effektiv drift.

Lederutviklingsprogrammet kan også ha fokus på analyse av resultatmålinger i IKOS og på styringsdialogen i kommunen. Grafer og rapporter i IKOS er valgt ut for at den enkelte ansatte og leder skal få innsikt og ha mulighet til å forbedre egen praksis. Resultatvisningene skal også bidra til en god styringsdialog fra ansatte til overordnet administrativ og politisk ledelse. Målet er at alle kan dra i samme retning i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Programmet kan gjennomføres for en kommune eller flere kommuner sammen. Man kan fokusere på hele helse- og omsorgstjenesten eller et tjenesteområde. Vi leverer også utvidede lederutviklingsprogram i samarbeid med analysebedriften KS-Konsulent. Selskapet er heleid av KS og bygger all rådgiving på KS’ kompetanse og policy. KS-Konsulent og Konsens har samarbeidet om flere lederutviklingsprogram. Begges mål er å gjøre kommunene gode.

 


Kontakt oss