Fagdag

Vil du undersøke om IKOS er noe for dere? Vi tilbyr lokal fagdag med informasjon om IKOS og dialog om nytte og muligheter.

Fagdag
Deltakere på en fagdag kan være ledere på flere nivå, tillitsvalgte, ansatte, kvalitetsrådgivere og teknisk systemansvarlige. Programmet for dagen skreddersys etter lokale ønsker. Vi tar utgangspunkt i nasjonale krav og vanlige kommunale utfordringer, og viser hvordan IKOS svarer på dette. Det settes av god tid til spørsmål og dialog: Er dette nyttig for oss?

Anbefalt innhold på fagdagen

- De klare ansvarsrollene i IKOS: tjenesteansvarlige, primærkontakter og fagressurser
- Brukernes helse- og livssituasjon som krever ulike kompetanser i direkte tjenester
- Optimaliserte og standardiserte arbeidsprosesser for individuelt tilpassede, faglige gode og effektive tjenester
- Kvalitetsmåling og analyse av resultater for ledelse og forbedring av tjenestene
- Den gode innføringsprosessen. Hvordan kan en avdeling steg for steg ta i bruk IKOS-tenkningen? Og hva skal til for å bruke programvaren IKOS?

Kontakt oss